►ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑)

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


              ในวันอังคารที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ นี้ จะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียของประชาชนและชุมชนที่เกี่ยวข้อง "โครงการโรงงานปรับคุณภาพของเสียรวม (ส่วนขยาย ครั้งที่ ๑)" ของบริษัท บางปู เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ซอย 3B) ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
              การจัดเวทีครั้งนี้ จะจัดที่ห้องประชุมชั้น ๕ สำนักงานเทศบาลตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. จึงขอเรียนเชิญทุกท่านมาเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็น ขำย้ำว่าครั้งนี้เป็นการจัดประชุมครั้งสุดท้าย ที่จะมีโอกาสแสดงความคิดเห็นในข้อห่วงกังวลต่าง ๆ ที่ยังค้างคาใจอยู่ ก่อนที่การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะดำเนินการพิจารณาอนุมัติตามข้อกำหนดการของกฎหมายต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ ๐๒-๒๕๓-๐๕๖๑ ต่อ ๖๓๓๕, ๖๓๐๔

ถ้าท่านไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมได้จนถึงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ นี้


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู