►โครงการพัฒนากาย จิต สังคม สร้างสุขเมื่อสูงวัย

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              วันที่ 2/3/5/6/9/10 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นางพริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนและบุคลากรของเทศบาลบางปู จัดเต็มกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ ณ ศูนย์การเรียนรู้ กำหนดให้มี 12 ฐานเพื่อสร้างองค์ความรู้ในการดูแล/ฝึกทักษะพัฒนาตนเอง/สร้างความสุข/สนุกสนาน เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างถูกหลักเกณฑ์แก่ผู้สูงวัยชาวบางปู โดยผู้สูงอายุทุกท่าน เลือกเข้าร่วมกิจกรรมได้เองตามฐานที่สนใจ ทุกกิจกรรมมีทีมงานพยาบาลและพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิด
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู