►เชิญชวนผู้สนใจสมัครการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            เทศบาลตำบลบางปูขอประชาสัมพันธ์เรื่องการใช้งานแพลตฟอร์มออนไลน์และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล เพื่อช่วยส่งเสริมการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลที่จะยกระดับการท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดหลักสร้างสรรค์พลังไทย ท่องเที่ยวปลอดภัย เศรษฐกิจไทยยั่งยืน โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองรองหรือระดับชุมชนส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปท่องเที่ยวในแหล่งชุมชน หรือหมู่บ้านโอทอปเพิ่มมากขึ้น เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน คลิกดูรายละเอียดการใช้งาน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.











ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย








-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-




Facebook ทต.บางปู