►เตือนประชาชนควรใช้บริการจากร้านนวดที่ได้มาตรฐาน

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ เตือนประชาชนที่มีความประสงค์จะใช้บริการนวดแผนไทยให้ตรวจสอบร้านที่ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องได้รับการคัดกรองและตรวจวินิจฉัยจากแพทย์แผนไทย
             ประโยชน์การนวดส่งผลช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตและน้ำเหลือง ลดการบวม ทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายบรรเทาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อมีความยืดหยุ่นดีขึ้น ต่อระบบผิวหนัง ทำให้อุณหภูมิที่ผิวหนังเพิ่มขึ้นสามารถดูดซึมตัวยาได้ดีขึ้น ทำให้การไหลเวียนผิวหนังดีขึ้น ช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อ กระเพาะอาหาร และลำไส้ทำงานได้ดีขึ้น ช่วยทำให้ระบบขับถ่ายเป็นปกติ ทำให้ระบบการย่อยและการดูดซึมอาหารดีขึ้นและทำให้รู้สึกผ่อนคลายลดความตึงเครียดและวิตกกังวล สำหรับข้อห้ามในการนวด มีไข้เกิน 38.5 องศาเซลเซียส มีอาการอักเสบ บวม แดง ร้อน กระดูกแตก หัก ร้าว ที่ยังไม่ติด ผู้ที่หลังประสบอุบัติเหตุใหม่ๆภาวะที่มีความผิดปกติ ของการแข็งตัวของเลือด บริเวณที่เป็นมะเร็ง และเป็นโรคติดต่อเช่นเอดส์ วัณโรค อีสุกอีใส งูสวัด ข้อควรระมัดระวังในการนวด ได้แก่สตรีมีครรภ์ ผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง สภาวะข้อต่อหลวม กระดูกพรุน กระดูกบาง ใส่อวัยวะเทียมหลังผ่าตัดกระดูก และสตรีมีครรภ์
             ซึ่งตาม พ.ร.บ. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ.2559 ร้านนวดเพื่อสุขภาพทั้งหมดต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ เพื่อสุขภาพไม่เช่นนั้นจะถือว่าผิดกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนและปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ สำหรับการเข้ารับบริการการนวดแผนไทย ผู้ให้บริการนวดไทยในสถานพยาบาลต้องได้รับใบประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สำหรับในสถานประกอบการผู้ให้บริการต้องได้รับการอบรมการนวดแผนไทยและขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการตามมาตรฐานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู