►ประชาสัมพันธ์ระบบแอปพลิเคชั่น "ประชาชนจิตอาสา"

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


               หน่วยราชการในพระองค์ และศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.จอ.ส.ญ.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักนายกรัฐมนตรี กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้ จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในรูปแบบแอพพลิเคชัน “ประชาชนจิตอาสา” เพื่อเผยแพร่กิจกรรม ข่าวสารการนัดรวมพลจิตอาสา แจ้งภัยพิบัติจากจุดต่างๆ ในรูปแบบการระบุตำแหน่ง (GPS) ให้กับประชาชนและสมาชิกจิตอาสา
               สำหรับช่องทางการดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น สามารถโหลดได้ทั้งในระบบ iOS และ Android โดยพิมพ์ว่า “ประชาชนจิตอาสา” หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ https://apps.royaloffice.th/ เพื่อแสกนคิวอาร์โค้ด (QR Code)


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู