►"โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ณ เทศบาลตำบลบางปู

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                     "โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ" ณ เทศบาลตำบลบางปู (ถนนสุขุมวิท เส้นทางจักรยาน เลียบคลองชายทะเล ตั้งแต่การเคหะฯ ถึง สามแยกตำหรุ โดยจังหวัดเลือกให้เป็น “ถนนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสมุทรปราการ”) ..ผวจ. ท่านชาติชาย อุทัยพันธ์ เปิดโครงการ จิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาถนนสุขุมวิท และคลองชายทะเล ตามโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมี นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ นายธฤต สำราญเวทย์ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายธีรพล ศิรินานุวัฒน์ ปลัดจังหวัดสมุทรปราการ นางพริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู นายอำเภอ ๖ อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และ ประชาชนจิตอาสา กว่า ๑,๐๐๐ คน ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด พัฒนาถนนสุขุมวิท และคลองชายทะเล บริเวณทางจักรยาน จากนั้นคณะลงเรือเพื่อเก็บขยะในคลอง ให้พื้นที่ดังกล่าวมีความสวยงาม สะอาดตา สร้างความประทับใจแก่ผู้พบเห็น และสร้างแรงจูงใจให้ร่วมกันรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม.กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู