►โครงการ “ความสุขปลูกได้.. ด้วยมือเรา” กับเทศบาลตำบลบางปู

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                  วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ นางพริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ได้ชี้แจงทำความเข้าใจโครงการ “ความสุขปลูกได้.. ด้วยมือเรา” ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เทศบาลตำบลบางปู โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพี่น้องชาวชุมชน และผู้ประกอบการเอกชน กว่า ๕๐๐ คน เพื่อมาร่วมรับฟัง ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ กับชาวบางปู ให้มีสุขภาพที่ดีด้วยการปลูกผักทานเอง ซึ่งภายในงานได้แจกเมล็ดพันธ์ผักให้กับผู้ที่ส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ให้ไปเริ่มต้นที่บ้านด้วยการหันมาปลูกผัก ทั้งยังได้มอบกระถางต้นไม้ที่ทำจากขวดพลาสติกเหลือใช้ ซึ่งพนักงานเทศบาลได้นำมาประดิษฐ์ตกแต่งเป็นกระถางพร้อมต้นไม้มอบให้ทุกท่านที่ได้ลงมือปลูกด้วยตนเอง กิจกรรมดังกล่าวตอบโจทย์ในการลดภาวะโลกร้อน ลดพลังงาน ลดปริมาณขยะด้วยการนำเศษวัสดุเหลือใช้มาเป็นอุปกรณ์ในการปลูก
                   เทศบาลตำบลบางปู จึงขอเชิญชวนและร่วมรณรงค์ให้พี่น้องชาวบางปู หันมาร่วมแรงร่วมใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตใส่ใจสุขภาพด้วยการปลูกผักทานเองที่บ้าน โดยใช้กระถางจากวัสดุเหลือใช้ในรูปแบบต่างๆ ที่ไม่สร้างขยะ เพื่อลูกหลานของเราในอนาคตต่อไป

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู