►โครงการเทศบาลเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

               วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ นางพริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเทศบาลเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน โดยนายณัฐพงษ์ เสรีพาณิชย์การ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางปู โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากชุมชนต่างๆ และเจ้าหน้าที่ อสม. โดยมุ่งเน้นอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ส่งต่อความรู้ที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนเรื่อง โรคพิษสุนัขบ้าและการออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนของตนเอง ทั้งนี้เพื่อลดอัตราความเสี่ยงของโรคในช่วงฤดูร้อนนี้ ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลบางปู


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู