►ประชาสัมพันธ์การแอบอ้างชื่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                      ด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. ได้รับเบาะแสว่ามีผู้ไม่ประสงค์ดีทำหนังสือแอบอ้างว่าเป็นหนังสือที่ออกโดย สคบ. และลงนามโดยเจ้าหน้าที่ของ สคบ. ส่งไปยังผู้ประกอบกิจการหลายแห่ง ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบธุรกิจงดจำหน่าย หรือจัดวางสินค้าเพื่อการค้า การกระทำของผู้ไม่ประสงค์ดีดังกล่าว อาจส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจได้รับความเสียหาย จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจในพื้นที่มิให้หลงเชื่อหนังสือแอบอ้างดังกล่าว

หนังสือผู้แอบอ้าง


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู