►แผนรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เทศบาลตำบลบางปู

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             เทศบาลตำบลบางปู ได้จัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ มีนาคม - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวในเขตเทศบาลตำบลบางปู ให้เกิดความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลฯ อย่างต่อเนื่อง
             ทั้งนี้ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวในเขตเทศบาลฯ ไม่เสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด โดยเจ้าของสัตว์เลี้ยง กรุณานำบัตรประชาชน มาขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมวในวันและเวลาตามแผนรณรงค์ฉีดวัคซีนฯ ตามเอกสารแนบ

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู