►ผู้ใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรเนื่องในวันเลือกตั้งล่วงหน้า

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             เรียน ผู้ใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรเนื่องในวันเลือกตั้งล่วงหน้า
             ด้วยวันอาทิตย์ที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๒  ได้มีการจัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า  ณ  โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง  ตำบลบางพลีใหญ่  อำเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ  งานจราจร สถานีตำรวจภูธรบางพลี  จึงขอเรียน  ดังนี้.-
             ๑. การเดินรถ  กำหนดให้เดินรถทางเดียว  วันอาทิตย์ที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา  ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
                 ๑.๑ ถนนสุขาภิบาล ๒  และถนนสุขาภิบาล ๔  ตั้งแต่แยกสุขาภิบาล ๓ (แยกออมสิน)  แยกเข้าอำเภอบางพลี  แยกสวนน้ำหลังโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลางถึงแยกกิ่งแก้ว
                        - ให้เดินรถทางเดียวตั้งแต่แยกธนาคารออมสินออกถนนกิ่งแก้ว
                 ๑.๒ ซอยสวนน้ำข้างโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
                        - ให้เดินรถทางเดียวตั้งแต่ถนนสุขาภิบาล ๓ (แยกหน้า อบต.บางพลีใหญ่)  ออกถนนสุขาภิบาล ๔  ขวาออกถนนกิ่งแก้ว
             ๒. ห้ามจอดรถทุกชนิด  วันอาทิตย์ที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา  ๐๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.
                  ๒.๑ ถนนสุขาภิบาล ๒  ตลอดสาย
                  ๒.๒ ถนนสุขาภิบาล ๓  ตลอดสาย
                  ๒.๓ ถนนสุขาภิบาล ๔  ตลอดสาย
                  ๒.๔ ซอยสวนน้ำข้างโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
             ๓. สถานที่จอดรถ
                 ๓.๑ สถานที่จอดรถหลัก
                        ๓.๑.๑ ลานจอดรถข้าง อบต.บางพลีใหญ่
                        ๓.๑.๒ ลานจอดรถโรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง
                        ๓.๑.๓ ลานเจดีย์วัดบางพลีใหญ่กลาง
                        ๓.๑.๔ ลานจอดรถบ่อเต่าวัดบางพลีใหญ่กลาง
                        ๓.๑.๕ ลานจอดรถ สพฐ.
                 ๓.๒ สถานที่จอดรถสำรอง
                        ๓.๒.๑ ลานจอดรถตลาดกุนธร
                        ๓.๒.๒ ลานจอดรถ  ๑๓  ไร่  วัดบางพลีใหญ่ใน
                        ๓.๒.๓ ลานจอดรถ  ๖  ไร่  วัดบางพลีใหญ่ใน
                        ๓.๒.๔ ลานจอดรถบิ๊กซีบางพลี
                        ๓.๒.๕ ลานจอดรถตลาดประชารัฐ
                        ๓.๒.๖ ลานจอดรถตลาดโรงเป็ด
                        ๓.๒.๗ ลานจอดรถโรงพยาบาลบางพลี
                        ๓.๒.๘ ลานจอดรถมาร์เก็ตวิลเลจ

***มีรถประจำทางผ่านเข้ามาในที่เขตเลือกตั้ง***

หากไม่มีกิจจำเป็น  ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว

"ขออภัยในความไม่สะดวก"

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู