►ขอความร่วมมือประชาชนให้หยุดเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             ปัจจุบันสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศจากค่าปริมาณฝุ่นละอองที่สูงเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ทั่วประเทศที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ โดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี ที่มีหย่อมความกดอากาศสูง สภาพอากาศปิด และเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง ส่งผลต่อการหมุนเวียนและกระจายตัวของอากาศ ทำให้มลพิษจากฝุ่นละอองเกิดการสะสมในอากาศปกคลุมพื้นที่ต่าง ๆ โดยหนึ่งในสาเหตุสำคัญของปัญหาฝุ่นละอองดังกล่าวเกิดจากการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตร ทั้งการเผาขยะ เผาเศษใบไม้/วัชพืชและเผาเพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับทำเกษตรกรรม
             เทศบาลตำบลบางปู จึงขอความร่วมมือประชาชนหยุดการเผาในที่โล่งและพื้นที่การเกษตรเพื่อลดภาวะโลกร้อนและปัญหามลพิษทางอากาศ เพราะการกระทำดังกล่าว มีอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย

"ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ ด้วยความปรารถนาดี จาก เทศบาลตำบลบางปู"

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู