►โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสมุทรปราการ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วันรวมพลังจิตอาสาพัฒนาบางปู ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสมุทรปราการ โดยในช่วงเช้า เวลา ๐๘.๐๐ น. (ชุดจัดหนัก) เป้าหมายคือการลุยเก็บผักตบชวา และลอกคลอง ตามจุดคลองย่อย/แยกซอย (จัดการ ขุดลอกคลอง/เก็บผักตบชวา/เก็บขยะพื้นที่ใกล้เคียง )โดยมีเป้าหมาย ๔ จุดพื้นที่ คือ
            ..จุดที่ ๑. คลองรางวีตะกาดบริเวณ หมู่บ้านมาทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลท้ายบ้านใหม่
            ..จุดที่ ๒. คลองยายกะตา บริเวณท้ายซอยร่วมพัฒนา (ตรากบ) หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายบ้านใหม่
            ..จุดที่ ๓. คลองแพรกษา บริเวณท้ายซอยปลั่งเปล่ง-สะพานซอยโตโย หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๘ ตำบลท้ายบ้านใหม่ ซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่างเทศบาลตำบลบางปูกับเทศบาลเมืองปากน้ำ
            ..จุดที่ ๔. ถนนริมเขื่อนชายทะเลบริเวณซอยยายจิ๋วถึงตำหรุ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ ตำบลบางปูใหม่
            ทุกพื้นที่ทั้ง ๔ จุดเต็มไปด้วยพี่น้องประชาชนจิตอาสาที่ออกมาร่วมกันแสดงพลัง” เราทำความดีด้วยหัวใจ” ตามกำลังและความสามารถ? ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เทศบาลตำบลบางปูได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการครั้งนี้
            กิจกรรมช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. พร้อมเพรียงกัน ณ ลานจอดรถเมืองโบราณ เพื่อร่วมในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และเป็นผู้นำในการแสดงสัญลักษณ์จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ “ โดยมีท่านอดุล อนุชปรีดา รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ โดยรายละเอียดและเป้าหมายของการทำความดีในช่วงบ่ายนี้ คือ การออกพัฒนาทางจักรยานตลอดเส้นทาง เลียบคลองชลประทาน (เก็บขยะทางจักรยาน และ ริมคลอง / ตัดแต่งต้นไม้ทั้งเล็กและใหญ่ )ได้รับการตอบรับจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งตัวแทนออกมาแสดงพลัง "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู