►โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสมุทรปราการ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ วันรวมพลังจิตอาสาพัฒนาบางปู ร่วมโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสมุทรปราการ โดยในช่วงเช้า เวลา ๐๘.๐๐ น. (ชุดจัดหนัก) เป้าหมายคือการลุยเก็บผักตบชวา และลอกคลอง ตามจุดคลองย่อย/แยกซอย (จัดการ ขุดลอกคลอง/เก็บผักตบชวา/เก็บขยะพื้นที่ใกล้เคียง )โดยมีเป้าหมาย ๔ จุดพื้นที่ คือ
            ..จุดที่ ๑. คลองรางวีตะกาดบริเวณ หมู่บ้านมาทอง หมู่ที่ ๑ ตำบลท้ายบ้านใหม่
            ..จุดที่ ๒. คลองยายกะตา บริเวณท้ายซอยร่วมพัฒนา (ตรากบ) หมู่ที่ ๓ ตำบลท้ายบ้านใหม่
            ..จุดที่ ๓. คลองแพรกษา บริเวณท้ายซอยปลั่งเปล่ง-สะพานซอยโตโย หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๘ ตำบลท้ายบ้านใหม่ ซึ่งเป็นเขตรอยต่อระหว่างเทศบาลตำบลบางปูกับเทศบาลเมืองปากน้ำ
            ..จุดที่ ๔. ถนนริมเขื่อนชายทะเลบริเวณซอยยายจิ๋วถึงตำหรุ หมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ ตำบลบางปูใหม่
            ทุกพื้นที่ทั้ง ๔ จุดเต็มไปด้วยพี่น้องประชาชนจิตอาสาที่ออกมาร่วมกันแสดงพลัง” เราทำความดีด้วยหัวใจ” ตามกำลังและความสามารถ? ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการที่เทศบาลตำบลบางปูได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการครั้งนี้
            กิจกรรมช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา ๑๔.๓๐ น. พร้อมเพรียงกัน ณ ลานจอดรถเมืองโบราณ เพื่อร่วมในพิธีเปิดโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จังหวัดสมุทรปราการ โดยได้รับเกียรติจาก ท่าน ธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และเป็นผู้นำในการแสดงสัญลักษณ์จิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ “ โดยมีท่านอดุล อนุชปรีดา รองนายกเทศมนตรี เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการในครั้งนี้ โดยรายละเอียดและเป้าหมายของการทำความดีในช่วงบ่ายนี้ คือ การออกพัฒนาทางจักรยานตลอดเส้นทาง เลียบคลองชลประทาน (เก็บขยะทางจักรยาน และ ริมคลอง / ตัดแต่งต้นไม้ทั้งเล็กและใหญ่ )ได้รับการตอบรับจากหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ส่งตัวแทนออกมาแสดงพลัง "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


 
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู