►รายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมฯ บริเวณถนนพุทธรักษา ฝั่งธนาคารกรุงเทพฯ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                "โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมฯ บริเวณถนนพุทธรักษา ฝั่งธนาคารกรุงเทพฯ" ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการประปาย้ายแนวท่อเมนประปา ที่อยู่ใต้ดินตลอดแนวถนน หลังจากนั้น จะเร่งดำเนินการวางท่อระบายน้ำและปรับผิวจราจรต่อไป /ขออภัยในความไม่สะดวก (๐-๒๑๗๔-๓๓๙๐-๙๙ ต่อ ๕๐๓)
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู