►เทศบาลตำบลบางปูฉีดพรมน้ำเพื่อลดปัญหาฝุ่นละออง

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


            เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. เทศบาลตำบลบางปู ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองในพื้นที่บริเวณถนนแพรกษา โดยการฉีดพรมน้ำและทำความสะอาด ในพื้นที่ดังกล่าวกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู