►เตือนประชาชนกลุ่มเสี่ยงระมัดระวังป้องกันตนเองจากฝุ่น PM2.5

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังผลกระทบจากฝุ่นละออง ขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน
             PM 2.5 คือฝุ่นละอองที่มี ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน เล็กกว่าเส้นผมถึง 20 เท่า เล็ดลอดขนจมูกเข้าสู่ร่างกายได้ เมื่อหายใจเข้าจมูกเข้าสู่หลอดลม และกระแสเลือดกระจายไปยังอวัยวะต่าง ๆ ได้ ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคมะเร็งปอด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคหัวใจขาดเลือด ฝุ่นเหล่านี้มาจากควันเสียของรถยนต์ การเผาไหม้ที่โล่งแจ้งเช่นเผาหญ้า โรงไฟฟ้า โรงงานอุตสาหกรรม และการทำปฏิกิริยาของสารเคมีในอากาศ
             การปฏิบัติตัวในภาวะฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน หากเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งไม่ได้ ควรใส่ควรใส่หน้ากาก N 95 ให้ถูกวิธี งดออกกำลังกายกลางแจ้งในที่มีฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน ใช้เส้นทางที่หลีกเลี่ยงการจราจรติดขัด วิธีการใส่หน้ากาก N 95 ล้างมือให้สะอาดก่อนจับหน้ากาก กดแถบอลูมิเนียมให้แนบจมูกด้านบน ดึงสายให้แน่นไม่ให้อากาศ เข้าได้เลย ถ้าสวมใส่แล้วมีอาการมึนงง หรือคลื่นไส้ ควรหลบไปที่ปลอดจากมลพิษอากาศ ถอดหน้ากากออกและปรึกษาแพทย์ กรณีเผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจหรือโรคปอด ควรปรึกษาแพทย์ก่อนใช้หน้ากาก N 95
             ในการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรม หรือออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ หญิงตั้งครรภ์ เด็กเล็ก ผู้ป่วยโรคเรื้อรังได้แก่โรคหอบหืด โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด หากออกจากบ้านให้สวมหน้ากากป้องกัน และสังเกตอาการผิดปกติ เช่น ไอบ่อย หายใจลำบาก หายใจถี่ หายใจมีเสียงวี๊ด แน่นหน้าอก เจ็บหน้าอก ใจสั่น คลื่นไส้ เมื่อยล้าผิดปกติ หรือวิงเวียนศีรษะขอให้ไปพบแพทย์ ติดตามรายงานสถานการณ์ และคุณภาพอากาศประเทศไทย ได้ทางกรมควบคุมมลพิษ www.pcd.go.th แอปพลิเคชั่น AIR4THAI
             ทั้งนี้ หากประชาชนมีข้อสงสัยด้านสุขภาพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 หรือติดตามข้อมูลการดูแลตนเองจากเว็บไซต์กรมอนามัย www.anamai.moph.go.th คลิ๊กที่หัวข้อ “ภัยสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5”


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู