►ประชาสัมพันธ์หน่วยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสุนัขและแมว

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                เทศบาลตำบลบางปู โดยเจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒
                หากสุนัขและแมวของท่านมีอายุตั้งแต่ ๒-๓ เดือนขึ้นไปสามารถขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขฯ ซึ่งจะออกให้บริการภายในชุมชนตามแผนซึ่งจะแจ้งล่วงหน้าและมีรถประชาสัมพันธ์ก่อนให้บริการในชุมชน
                โรคพิษสุนัขบ้ามีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัส ซึ่งพาหะนำโรคคือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น สุนัข แมว ลิง หนู กระต่าย ฯลฯ และสุนัข แมวก็เป็นสัตว์นำโรคที่สำคัญโดยนำโรคสู่คนโดยเชื้อไวรัสที่อยู่ในน้ำลาย
                การถูกเลีย ถูกข่วน ถูกกัดทำให้เกิดบาดแผล หรือรอยถลอกก็สามารถนำเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเข้าสู่ร่างกายท่านได้ ดังนั้น ท่านจำเป็นต้องทำความสะอาดโดยการล้างด้วยสบู่เบา ๆ หลาย ๆ ครั้ง ใส่ยาฆ่าเชื้อที่บาดแผล และขอคำแนะนำในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจากเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลใกล้บ้าน
                โรคพิษสุนัขบ้าเมื่อได้รับเชื้อและแสดงอาการแล้ว ไม่สามารถรักษาได้นอกจากเสียชีวิตอย่างเดียว วิธีดีที่สุดในการป้องกันโรคคือการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและแมวของท่านปีละ ๑ ครั้ง

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู