►การเลือกซื้ออาหารที่ดีต่อสุขภาพในช่วงตรุษจีน

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ แนะวิธีการเลือกซื้ออาหารในช่วงเทศกาลตรุษจีน เลือกซื้ออาหารที่ปรุงสดใหม่ ไม่มีกลิ่นเปรี้ยว สีไม่ผิดปกติ เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและถูกลักษณะ
                วิธีการเลือกซื้ออาหารสด เช่น เนื้อสัตว์ต้องมีสภาพที่ปกติเนื้อแน่น มีสีสม่ำเสมอตามธรรมชาติและปราศจากกลิ่นที่น่ารังเกียจ ซึ่ง อย.ไม่อนุญาต ให้ใช้สีในเนื้อสัตว์ทุกชนิด สําหรับขนมควรเลือกซื้อที่มีการแสดงฉลากชื่ออาหาร เลขสารบบอาหาร ชื่อและที่ตั้งของสถานที่ผลิตหรือผู้แบ่งบรรจุ หรือชื่อและที่ตั้งผู้นําเข้าและประเทศผู้ผลิต น้ำหนักสุทธิส่วนประกอบที่สําคัญเป็นร้อยละของน้ำหนัก วันเดือนและปีที่ผลิต และวันเดือนและปีที่หมดอายุการบริโภค เป็นต้น และควรเลือกขนมที่มีสีไม่ฉูดฉาด และมีสีกลิ่นรสปกติบรรจุอยู่ในภาชนะที่สะอาด สําหรับผักและผลไม้ผู้บริโภคสามารถลดการตกค้างของสารกําจัดศัตรูพืชได้โดยใช้ ล้างด้วยผงฟู (เบกกิ้งโซดา) โดยผสมผงฟูครึ่งช้อนโต๊ะกับน้ำ ๑๐ ลิตร แช่ผักผลไม้ทิ้งไว้ ๑๕ นาที แล้วล้างด้วยน้ำสะอาด ช่วยลดสารเคมีได้ร้อยละ ๙๕ ส่วนผักและผลไม้ที่จะต้องปอกเปลือก ควรล้างน้ำให้สะอาดก่อนปอกเปลือก
                 นอกจากนี้หากประชาชนพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ได้รับความปลอดภัยจากการบริโภค ร้องเรียนมาได้ที่สายด่วน อย. โทร. ๑๕๕๖ หรือ E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ ตู้ปณ. ๑๕๕๖ ปณฝ. กระทรวง สาธารณสุข จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๔ หรือร้องเรียนผ่าน Oryor Smart Application หรือ ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โทร.๐ ๒๓๘๙ ๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๙ เพื่อจะดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดต่อไป

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู