►งานมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ ๑๑ ภาคกลางและภาคตะวันออก

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับเครือข่ายภาคกลางและภาคตะวันออก และกรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กำหนดจัดงานมหกรรมการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านไทย ปีที่ ๑๑ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ภายใต้แนวคิด “24 ธาราอารยะแห่งภูมิปัญญา เลิศล้ำคุณค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ก้าวไกลสู่สากล : Local to Global” ในระหว่างวันที่ ๗ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ บริเวณลานน้ำพุ ห้างสรรพสินค้าเมกาบางนา อำเภอบางพลี ระหว่างเวลา ๑๑.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
            ในงานมีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วย ๖ กิจกรรม ดังนี้ ๑.การแสดงผลงานทางวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย จาก ๒๔ จังหวัดอาทิเช่น เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ของปราชญ์ชาวบ้าน หมอพื้นบ้าน นักวิชาการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิจัยทางสมุนไพรที่มีชื่อเสียง ๒.การให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย อาทิเช่น สมุนไพรเหงือกปลาหมออายุวัฒนะ, ปลอดภัยไร้โรคด้วยมะกรูด, ยาพอกเข่าจากเมล็ดลำไย เบญจนาวาพิชิตผดผื่นคัน, นวัตกรรมจากระบบบริการ เช่น นวัตกรรมอโยธยา แผ่นมาส์กเย็นสมุนไพร, ลูกประคบจากผ้าขาวม้า ,ผ่อนคลาย หายปวด ณ’ครยก และยังมีตำรับยาหายาก เช่น สืบสานตำราโอสถพระนารายณ์ ,ตำรับยากวน พระอานนท์ ๓.การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย ๔.การประกวดผลิตภัณฑ์อาหารพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ ๕. การแสดงของดาราและศิลปินนักร้อง อาทิเช่น สุนารี ราชสีมา, ลำตัดแม่ศรีนวล และมีดารานักแสดงทุกวัน ๖.การเล่นเกมแจกของรางวัลผลิตภัณฑ์สุขภาพ
            จึงขอเชิญชวนให้ประชาชนร่วมงานได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ โทรศัพท์ ๐ ๒๓๘๙ ๕๙๘๐ ต่อ ๑๐๙

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู