►กกต. เปิดลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


               การยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน สส. ก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่บัดนี้ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ ให้ท่านนำบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อขอใช้สิทธิได้ที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางปู หรือสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นที่ท่านต้องการใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
๑. การขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า
๒. ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง สส. วันรับสมัครรับเลือกตั้ง สส.และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ
๓. ประกาศ เรื่อง กำหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง
๔. ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง
๕. ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการ

เขตเลือกตั้ง
สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง

ลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ

ลานเอนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ

โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู