►กกต. เปิดลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 


               การยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน สส. ก่อนวันเลือกตั้ง ตั้งแต่บัดนี้ - ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ ให้ท่านนำบัตรประจำตัวประชาชนไปติดต่อขอใช้สิทธิได้ที่สำนักงานทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบางปู หรือสำนักงานทะเบียนท้องถิ่นที่ท่านต้องการใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม
๑. การขอใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า
๒. ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเลือกตั้ง สส. วันรับสมัครรับเลือกตั้ง สส.และสถานที่ที่พรรคการเมืองจะส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อ
๓. ประกาศ เรื่อง กำหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง
๔. ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก่อนวันเลือกตั้ง
๕. ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง

สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้งจังหวัดสมุทรปราการ

เขตเลือกตั้ง
สถานที่ลงคะแนนเลือกตั้งกลางนอกเขตเลือกตั้ง

ลานจอดรถหน้าศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

ศูนย์เบญจบูรพาสุวรรณภูมิ

ลานเอนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์

โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง

โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ

โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษกในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู