►งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

“เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ”

           นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อให้เด็กรู้ถึงความสำคัญของตนเอง จะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้มีความสำคัญของประเทศชาติ และเพื่อเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออก ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ (บางปูใหม่), โรงเรียนเทศบาล ๒ (บางปู), โรงเรียนเทศบาล ๓ (ท้ายบ้านใหม่) และในวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ชุมชนต่าง ๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปูกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู