►แนะประชาชนดูแลร่างกายให้อบอุ่นขณะเที่ยวรับลมหนาว

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

             นายแพทย์พรณรงค์  ศรีม่วง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการแนะนำประชาชน  โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ดูแลร่างกายให้อบอุ่นขณะท่องเที่ยวรับลมหนาว ป้องกันการเจ็บป่วยและอันตรายจากภาวะอุณหภูมิต่ำ
             ในช่วงฤดูหนาว ประชาชนนิยมพาครอบครัวเดินทางไปท่องเที่ยวสัมผัสอากาศหนาวเย็นแหล่งท่องเที่ยวบนภูเขาหรือพื้นที่สูง จึงขอให้มีการเตรียมความพร้อมศึกษาลักษณะอากาศ จัดเตรียมเสื้อผ้า เครื่องกันหนาวให้เหมาะสม โดยเฉพาะเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 5 ปี จะสูญเสียความร้อนจากร่างกายเร็วกว่าผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ หอบหืด ซึ่งร่างกายมีภูมิต้านทานต่ำ อาจเจ็บป่วยเป็นไข้หวัด หรือปอดบวมได้ รวมทั้งสภาพอากาศเย็นอาจทำให้เกิดภาวะตัวเย็นเกิน จากากรที่ร่างกายสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็วจนมีอุณหภูมิต่ำกว่า 35 องศาเซลเซียส ส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานต่างๆ ในร่างกาย หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที อาจทำให้ระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจล้มเหลวและเสียชีวิตได้
              ในการดูแลสุขภาพขณะเดินทางท่องเที่ยว ขอให้สวมเสื้อผ้าหนาๆ เครื่องกันหนาว โดยเฉพาะหน้าอก ซึ่งมีหัวใจทำหน้าที่สูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกาย ใช้ผ้าพันคอ สวมหมวก ถุงมือ ถุงเท้า เพื่อรักษาร่างกายให้อบอุ่น พักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเหล้าแก้หนาว และควรหลีกเลี่ยงการอาบน้ำเย็นจัด สำหรับการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สขอให้เปิดพัดลมดูดอากาศดูดอากาศทุกครั้ง หรือแง้มประตูไว้ หากไม่มีพัดลมดูดอากาศ ถ้ามีอาการหน้ามืด วิงเวียน คลื่นไส้อาเจียน ให้รีบออกจากห้องน้ำและขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทันที ส่วนผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องเตรียมยาที่ใช้ประจำตัวไปด้วยเสมอ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู