►กีฬาเชื่อมความสามัคคีของพนักงานเทศบาลตำบลบางปู

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                 เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู พร้อมด้วยผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดงาน กีฬาเชื่อมความสามัคคีของพนักงานเทศบาลตำบลบางปู ​ณ​ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาฯ​ วัตถุประสงค์ก็เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีให้กับบุคลากรของเทศบาลตำบลบางปู
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู