►ปีใหม่ ท่องเที่ยวทั่วไทย ไปที่ไหน ๆ ให้แยกขยะก่อนทิ้ง

User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 

                   หลายคนอาจจะสงสัยว่า เราจะแยกขยะไปทำไมกันสุดท้ายคนเก็บขยะก็เอามาทิ้งรวมกันอยู่ดี แต่การแยกขยะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นได้…..
                   ๑) ช่วยลดปริมาณขยะลงได้ (กระดาษ พลาสติก นำไปรีไซเคิล ดัดแปลงทำเป็นของอย่างอื่นได้
                   ๒) สร้างรายได้ ขยะรีไซเคิลนำไปขาย ได้เงิน แถมบ้านสะอาด
                   ๓) ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ขยะเน่าเหม็นและเศษอาหาร ไม่ควรทิ้งปะปนกับขยะอื่นๆ เพราะทำให้เกิดเชื้อโรคได้
                   ๔) ช่วยลดงบประมาณการกำจัดขยะของ กทม. ๒,๐๐๐ ล้านบาท/ปี
                   รู้อย่างนี้แล้ว เรามาแยกขยะกันเถอะ


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู