►"ขับรถดีมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ มีวันหยุดราชการระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ - วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ และประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง ๆ ต่อเนื่องติดต่อกันอีกหลายวัน ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และปัญหาจราจร จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ยวดยานพาหนะบนท้องถนน และเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความปลอดภัยในการสัญจรไปมา


"ขับรถดีมีน้ำใจ  รักษาวินัยจราจร"


"อุบัติเหตุจะลด หากรู้กฎจราจร"


"ลดคันเร่ง เคร่งวินัย ใส่ใจเพื่อนร่วมทาง


เสริมสร้างความสุขบนท้องถนน"

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู