►รายงานความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรคของโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมระบบระบายน้ำ สาธารณูปโภค และภูมิทัศน์ถนนแพรกษา

User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

               รายงานความคืบหน้า ปัญหา และอุปสรรคของโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมระบบระบายน้ำ สาธารณูปโภค และภูมิทัศน์ถนนแพรกษา ดังนี้
               ๑. ได้ก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกด้านฝั่งธนาคารกรุงศรีอยุธยา ๓ ช่องทางจราจรตั้งแต่ทางแยกสะพานแพรกษาจนถึงหน้าบริเวณปากซอยโตโยเสร็จเรียบร้อยแล้ว
               ๒. ปัญหาขณะนี้เนื่องจากมีการก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงบริเวณหน้าหมู่บ้านศิวะนครก่อนขึ้นสะพานไปแพรกษา ทำให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดเป็นจำนวนมาก และบริษัทประโยชน์การโยธาไม่สามารถก่อสร้างปูยางแอสฟัลท์ติก ผิวจราจรส่วนที่เหลือได้
               ๓. บริเวณจุดกลับรถจำนวน ๓ แห่งมีระดับต่างกัน ผู้รับจ้างประโยชน์การโยธาจะดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในเวลา ๑ สัปดาห์


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู