►ประกาศการควบคุมดูแลสุนัขมีเจ้าของและจรจัดในกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก"

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                ตามที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชานุญาตให้จัดงาน อุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" และทรงจักรยานนำประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" (ไบค์ อุ่นไอรัก) ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ จังหวัดสมุทรปราการมีกิจกรรมปั่นจักรยาน "Bike อุ่นไอรัก" (ไบค์ อุ่นไอรัก) จากศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการถึงสถานตากอากาศบางปู ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น.
                ในการดังกล่าว ขอความร่วมมือมายังท่านที่เลี้ยงสุนัข ขอให้ดูแลสุนัขของท่านโดยกักขังสุนัขไว้ภายในบริเวณบ้านมิให้ออกมาเดินบริเวณริมถนนสุขุมวิท เนื่องจากเทศบาลตำบลบางปูมีภารกิจในการดูแลความเรียบร้อยไม่ให้มีสุนัขกีดขวางการจราจร ในวันที่ ๒ และ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. ขณะมีการปั่นจักรยานในช่วงเวลาดังกล่าว หากเทศบาลตำบลบางปูพบสุนัขที่ออกมาเดินเพ่นพ่านจะดำเนินการยิงยาสลบและจับขังกรงชั่วคราว เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดระหว่างมีกิจกรรมดังกล่าว

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู