►เทศบาลตำบลบางปู ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                เทศบาลตำบลบางปู ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย จัด “ท่าน้ำลอยกระทง”สำหรับประชาชนทุกท่านไว้ ๑๐ แห่ง ดังนี้
                ๑.ซอยสินสมบูรณ์
                ๒.ซอยโนรี
                ๓.ซอยยัวซ่า
                ๔.ซอยไทรงาม
                ๕.หมู่บ้านกิตินคร
                ๖.เด่นชัยคอนโดฯ
                ๗.ซอยโครงการสี่
                ๘.ซอยรสทิพย์
                ๙.ซอยคลองเสาธง
               ๑๐.วัดตำหรุ
               และเทศบาลได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำแห่งละ ๒ คน ทั้ง ๑๐ แห่ง เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน
               ๒๒ พ.ย. ๖๑ นี้ ขอให้ประชาชนทุกท่าน”ลอยกระทงอย่างมีความสุขและปลอดภัย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมใส่ใจในสายน้ำและสิ่งแวดล้อม”

"ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลบางปู"

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู