►เทศบาลตำบลบางปู ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๑

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                เทศบาลตำบลบางปู ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีไทย จัด “ท่าน้ำลอยกระทง”สำหรับประชาชนทุกท่านไว้ ๑๐ แห่ง ดังนี้
                ๑.ซอยสินสมบูรณ์
                ๒.ซอยโนรี
                ๓.ซอยยัวซ่า
                ๔.ซอยไทรงาม
                ๕.หมู่บ้านกิตินคร
                ๖.เด่นชัยคอนโดฯ
                ๗.ซอยโครงการสี่
                ๘.ซอยรสทิพย์
                ๙.ซอยคลองเสาธง
               ๑๐.วัดตำหรุ
               และเทศบาลได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำแห่งละ ๒ คน ทั้ง ๑๐ แห่ง เพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชน
               ๒๒ พ.ย. ๖๑ นี้ ขอให้ประชาชนทุกท่าน”ลอยกระทงอย่างมีความสุขและปลอดภัย ร่วมสืบสานวัฒนธรรมใส่ใจในสายน้ำและสิ่งแวดล้อม”

"ด้วยความปรารถนาดีจาก เทศบาลตำบลบางปู"

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู