►โครงการสร้างความรับรู้สู่ "ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ"

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                  ด้วยกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้สู่ "ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ" จัดทำสปอตวิทยุความยาว ๓๐ วินาที จำนวน ๔ ชุด ชุดที่ ๑ "ครอบคลุมทุกพื้นที่" ชุดที่ ๒ "ร้านนี้ขายดี" ชุดที่ ๓ "มีทุกอย่าง" ชุดที่ ๔ "ของดีชุมชน" เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าชุมชนต่าง ๆ ได้รับรู้และเข้าร่วมโครงการ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในโครงการมากขึ้น สามารถรับฟังได้ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

spot ๑ ชุด ครอบคลุมทุกพื้นที่
spot ๒ ชุด ร้านนี้ขายดี
spot ๓ ชุด มีทุกอย่าง
spot ๔ ชุด ของดีชุมชน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู