►การประชุมติดตามการก่อสร้างถนนพุทธรักษา วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑

User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

             เทศบาลตำบลบางปู จัดการประชุมติดตามแก้ไขปัญหาการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และปรับภูมิทัศน์ถนนพุทธรักษา ที่ห้องประชุมชั้น ๔ หน้าห้องนายกเทศบาลตำบลบางปู ถนนสุขุมวิท อำเภอเมืองสมุทรปราการ จัดการประชุมติดตามแก้ไขปัญหาการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำสาธารณูปโภค และภูมิทัศน์ถนนแพรกษา โดยมีนายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งตัวแทนจากห้างหุ้นส่วนจำกัด ประโยชน์การโยธา, ผู้แทนจากสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ,  ตัวแทนจากการไฟฟ้านครหลวง และตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม
             การประชุมการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และปรับภูมิทัศน์ถนนพุทธรักษา จัดขึ้นเพื่อเป็นการติดตามความคืบหน้า การก่อสร้างและอุปสรรคปัญหาต่างๆ รวมทั้งเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานความคืบหน้าในการก่อสร้าง  โดยในการติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างและอุปสรรคปัญหาหน้างาน โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ประโยชน์การโยธา ผู้รับจ้างการก่อสร้าง ได้นำเสนอความก้าวหน้าในการก่อสร้าง, ตัวแทนจากการไฟฟ้านครหลวงสรุปความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการของการไฟฟ้าบริเวณพื้นที่โครงการ, สารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ได้แจ้งปัญหาการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ และข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมทั้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้แจ้งถึงการดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่โครงการ
             นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ได้กล่าวว่า สำหรับการประชุมการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และปรับภูมิทัศน์ถนนแพรกษาในครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ ๕ ของการประชุม เพื่อเป็นการติดตาม ความคืบหน้ารวมทั้ง การนำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาในการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำ ระบบสาธารณูปโภค และปรับภูมิทัศน์ถนนพุทธรักษา โดยความคืบหน้าในการก่อสร้าง ทางหน่วยงานของการไฟฟ้า ซึ่งในขณะนี้ กำลังทำท่อลอดร้อยสายในบริเวณการก่อสร้าง และเรื่องของการปรับปรุงฝาบ่อ โดยผลสรุปในวันนี้ก็คือ ตามแผนที่วางไว้ จะดำเนินการให้เสร็จภายใน ๙๐ วัน ซึ่งเริ่มนับตั้งแต่วันที่ ๑๐ กันยายน โดยจะเร่งดำเนินการคืนพื้นผิวจราจรทางฝั่งขาเข้าไปวัดแพรกษา ภายในธันวาคม ๒๕๖๑ ตามแผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ในระหว่างการดำเนินงาน นายกเทศมนตรีตำบลบางปูได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ สำหรับผู้ที่ประสบปัญหาในการใช้รถใช้ถนนระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งจะจัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ประจำอยู่ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ตลอด ๒๔ ชั่วโมง เพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนที่ประสบปัญหาในด้านต่างๆได้มาแจ้ง และประสานงานในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา ต่อไป
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู