►ปฏิบัติตนที่ดีเพื่อหัวใจที่แข็งแรง

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า โรคหัวใจเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆ ของประเทศไทย เนื่องจากคนไทยยังมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง จึงควรดูแลสุขภาพตนเองเพื่อหัวใจที่แข็งแรง
              สมาพันธ์หัวใจโลกได้กำหนดให้วันที่ 29 กันยายนของทุกปี เป็นวันรณรงค์หัวใจโลก สำหรับในปี 2561 ใช้หัวข้อรณรงค์คือ “My Heart Your Heart” แปลเป็นไทยว่า “ใจเขาใจเรา” โดยเน้น 3 ประเด็น ได้แก่ 1.ดื่มกินอย่างชาญฉลาด 2.สัญญาว่าจะกระฉับกระเฉงมากขึ้น 3.สัญญาว่าจะโบกมือลาบุหรี่ ข้อมูลองค์การอนามัยโลก เปิดเผยว่า ในปี 2558 มีประชากรทั่วโลกเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจและหลอดเลือดสูงถึง 17.7 ล้านคน และข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข ปี 2559 มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขาดเลือด จำนวน 21,008 คน เฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน ส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ ในปี 2560 มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจขาดเลือด จำนวน 319 คน
              ปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่เป็นโรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ขาดการออกกำลังกาย บริโภคอาหารที่มีไขมันสูง และผู้ที่มีประวัติในครอบครัวเป็นโรคนี้ อาการ ได้แก่ เจ็บหรือแน่น หรือจุกที่หน้าอก ลิ้นปี่ คอ ขากรรไกร ข้อศอก หรือมีอาการเมื่อยล้า โดยไม่มีสาเหตุ ที่แขนหรือที่มือ หรือที่ขากรรไกร หายใจไม่ออก หอบเหนื่อย อาการใจเต้นผิดปกติ หรือเต้นแรงเป็นบางคน อาการเป็นลม เช่น หน้าซีด ใจสั่น มือเท้าเย็น อาการหมดสติและเสียชีวิตได้
              วิธีการป้องกัน ได้แก่ หลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัด มัน เค็มจัด เพิ่มการกินผัก ผลไม้ให้มาก ออกกำลังกายอย่างน้อยวันละ 30 นาที 5 วันต่อสัปดาห์ งดสูบบุหรี่ และลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทำจิตใจให้ผ่อนคลายและตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี
              จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจสามารถไปขอรับบริการให้คำปรึกษาความรู้ด้านสุขภาพหรือประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ที่สถานพยาบาลภาครัฐทุกแห่ง

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู