►คำแนะนำกรมอนามัยด้านการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              ด้วยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำคำแนะนำการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อการส่งเสริมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สำหรับการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน วัด และมัสยิด (ตามเอกสารแนบท้าย)

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู