►แจ้งบัญชาของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                 ตามที่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาการจราจรฯ ให้แก่ ศูนย์ควบคุมสั่งการและแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (บก.๐๒) โดยนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจร่วมกันบูรณาการแก้ไขปัญหาจราจร และลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนอย่างจริงจัง พร้อมกับรณรงค์ให้ประชาชนใส่ใจและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสวมหมวกนิรภัย ในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสาร
                 จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อขอความร่วมมือประชาชน รวมถึงข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นให้ทราบโดยทั่วกัน


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู