►รายงานความเคลื่อนไหวโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองชลประทาน และมีเส้นทางจักรยานจากถนนตำหรุถึงบริเวณคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

รายงานความเคลื่อนไหวโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองชลประทาน และมีเส้นทางจักรยานจากถนนตำหรุถึงบริเวณคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ

             - ขณะนี้ผู้รับจ้างคงดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งมีการถมดินปรับพื้นที่ วางแนวคันหินทางจักรยานพร้อมก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารและที่จอดรถจักรยานแต่ยังไม่แล้วเสร็จ

ถมดินปรับพื้นที่

 

วางแนวคันหินทางจักรยาน

 

ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร

 

ก่อสร้างที่จอดรถจักรยาน


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู