►รายงานความเคลื่อนไหวโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองชลประทาน และมีเส้นทางจักรยานจากถนนตำหรุถึงบริเวณคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

รายงานความเคลื่อนไหวโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ริมคลองชลประทาน และมีเส้นทางจักรยานจากถนนตำหรุถึงบริเวณคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ

             - ขณะนี้ผู้รับจ้างคงดำเนินการก่อสร้าง ซึ่งมีการถมดินปรับพื้นที่ วางแนวคันหินทางจักรยานพร้อมก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารและที่จอดรถจักรยานแต่ยังไม่แล้วเสร็จ

ถมดินปรับพื้นที่

 

วางแนวคันหินทางจักรยาน

 

ก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสาร

 

ก่อสร้างที่จอดรถจักรยาน


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู