►รายงานความเคลื่อนไหวโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยยัวซ่าสายหลักถึงหน้าร้านครัวปักษ์ใต้

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

รายงานความเคลื่อนไหวโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยยัวซ่าสายหลักถึงหน้าร้านครัวปักษ์ใต้

              - ขณะนี้เจ้าหน้าที่การประปานครหลวงกำลังดำเนินการรื้อย้ายแนวท่อประปา

ดำเนินการรื้อย้ายแนวท่อประปา

 

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู