►รายงานความเคลื่อนไหวโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าโรงเรียนหาดอมราถึงปากน้ำเจ้าพระยา

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

รายงานความเคลื่อนไหวโครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าโรงเรียนหาดอมราถึงปากน้ำเจ้าพระยา


            - ขณะนี้ผู้รับจ้างหยุดดำเนินงาน เนื่องจากมีอาคารกีดขวางหน้างานจึงไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อได้

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู