►รายงานความเคลื่อนไหวโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำ สาธารณูปโภค และภูมิทัศน์ถนนแพรกษา

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

รายงานความเคลื่อนไหวโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำ สาธารณูปโภค และภูมิทัศน์ถนนแพรกษา

            - ขณะนี้ได้ต่อปากบ่อพักได้ จำนวน ๑๐๐ บ่อ
            - ได้ทำการปรับพื้นที่คืนผิวจราจร ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากหน้าโรงงานคาวาซากิ (เก่า) ถึงหมู่บ้านศิวะนครระยะทางประมาณ ๕๐๐.๐๐ เมตร โดยทำการปรับพื้นที่ผิวจราจร จำนวน ๒ เลน (ด้านนอก)

ดำเนินการต่อปากบ่อพักน้ำบริเวณถนนแพรกษา

 

ทำการปรับพื้นที่คืนผิวจราจร

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู