►รายงานความเคลื่อนไหวโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำ สาธารณูปโภค และภูมิทัศน์ถนนแพรกษา

User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

รายงานความเคลื่อนไหวโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำ สาธารณูปโภค และภูมิทัศน์ถนนแพรกษา

            - ขณะนี้ได้ต่อปากบ่อพักได้ จำนวน ๑๐๐ บ่อ
            - ได้ทำการปรับพื้นที่คืนผิวจราจร ปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากหน้าโรงงานคาวาซากิ (เก่า) ถึงหมู่บ้านศิวะนครระยะทางประมาณ ๕๐๐.๐๐ เมตร โดยทำการปรับพื้นที่ผิวจราจร จำนวน ๒ เลน (ด้านนอก)

ดำเนินการต่อปากบ่อพักน้ำบริเวณถนนแพรกษา

 

ทำการปรับพื้นที่คืนผิวจราจร

 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู