►โครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน (อฉช.) ประจำปี ๒๕๖๑

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              นายธีรพล ชุนเจริญ  นายกเทศมนตรีตำบลบางปู เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาสาสมัครฉุกเฉิน (อฉช.) ประจำปี 2561 มีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วน ร่วมในพิธี ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้นำชุมชน,ครู,นักเรียน และนักศึกษา จากสถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลบางปู เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์ ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลตำบลบางปู


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู