►นายกบางปู !!! ชี้แจงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนพุทธรักษา (แพรกษา)

User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 

                 นายกบางปู !!! ชี้แจงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนพุทธรักษา (แพรกษา) หลังมีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการในหลาย ๆ เรื่อง
                 นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข  ปลัดเทศบาลตำบลบางปู  ลงตรวจหน้างานการก่อสร้างถนนพุทธรักษา ร่วมกับกรรมการฯ/ช่างคุมงาน/ผู้รับจ้าง  ทั้งได้ชี้แจงทำความเข้าใจกับบ้านที่เดือดร้อน  และยังเร่งให้บริษัทผู้รับจ้าง รีบปรับทางในจุดที่สร้างปัญหาและอันตราย  จัดเทศกิจลงไปช่วยด้านการจราจร ในชั่วโมงเร่งด่วน ตรงจุดแยกศิวะ ปลัดยังได้สั่งการให้งานป้องกันฯ ลงพื้นที่เพื่อจัดเก็บเศษวัชพืชบริเวณคลองตาอยู่ เพื่อเตรียมพร่องน้ำเมื่อเกิดฝนตก    
                ทั้งนี้ท่านนายกธีรพล  ชุนเจริญ กำชับให้เข้มงวดที่หน้างาน เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดยจะลงหน้างานทุกสัปดาห์ (ปกติช่างคุมงานลงทุกวัน) เร่งปรับแผนการทำงานให้งานจบเร็วขึ้น เพื่อคืนพื้นผิวจราจรถนนพุทธรักษาสู่สภาพเดิม
                นอกจากนี้ เทศบาลตำบลบางปูยังได้ตั้งกลุ่มไลน์ “ทีมแก้ปัญหาถนนพุทธรักษา” โดยเชิญผู้มีส่วนร่วมช่วยกันหารือ/หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดทุกวัน โดยมีหน่วยงานดังนี้  สถานีตำรวจภูธรสมุทรปราการ  หจก.ประโยชน์การโยธา  โครงการชลประทานสมุทรปราการ  การประปาสมุทรปราการ  การไฟฟ้าสมุทรปราการ และบริษัทไว้ท์ทันเนลลิ่ง เข้าร่วมกลุ่ม

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=941868542664682&id=154531558049053

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู