►การกำหนดสถานที่รับแจ้งความประสงค์ขอจัดตั้งสถานที่รอรับผู้โดยสาร (วิน) จักรยานยนต์รับจ้าง การขอรับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

            ประกาศคณะกรรมการประจำจังหวัดสมุทรปราการ เรื่องการกำหนดสถานที่รับแจ้งความประสงค์ขอจัดตั้งสถานที่รอรับผู้โดยสาร (วิน) จักรยานยนต์รับจ้าง การขอรับหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ โดยกำหนดให้คณะอนุกรรมการประจำท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ เขตพื้นที่อำเภอฯ เป็นหน่วยประสานการดำเนินตามประกาศ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะในพื้นที่ทราบ

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู