►ขอเชิญชวนร่วมลงนามปฏิญาณตนเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในช่วงเข้าพรรษา

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ในการนี้ ขอเผยแพร่และประชาสัมพันธ์คำขวัญของนายกรัฐมนตรีและโอวาทจากผู้นำศาสนาเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โครงการค้นฅนเลิกเหล้า เข้าพรรษา เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในช่วงเข้าพรรษา และขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามปฏิญาณตนเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในช่วงเข้าพรรษา (รูปแบบออนไลน์) ซึ่งสามารถใช้แจ้งเรื่องร้องเรียนการฝ่าฝืนกฎหมายด้านการควบคุมการบริโภคยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้อีกทางหนึ่ง โดยสามารถเชื่อมต่อจากระบบ TAS ผ่านเว็บไซต์ http://tas.go.th/ หรือเข้าถึงได้จาก QR CODE (ในแผ่นพับที่แนบด้านล่าง)

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-