►โครงการกิจกรรม 5 ส Big cleaning Day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

               ชาวเทศบาลตำบลบางปูร่วมกันจัดโครงการกิจกรรม ๕ ส Big cleaning Day เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ดำเนินการตามนโยบายของผู้บริหาร  "เริ่มที่เรา สะอาด มีวินัย ใจบุญ และสำนึกในหน้าที่ของเรา"โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู จากนั้นได้รวมพล คน ณ บางปู ร่วมแรงร่วมใจกันทำกิจกรรม ๕ ส  Big Cleaning Day   สถานที่ของเราจำนวน ๑๐ จุด  ดังนี้  
               ๑. สำนักงานเทศบาลตำบลบางปูหลังใหม่
               ๒. สำนักงานเทศบาลตำบลบางปูหลังเก่าและที่จอดรถ
               ๓. อาคารศูนย์ประชุม Sea Complex
               ๔. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา นันทนาการและลานวัฒนธรรม
               ๕. โรงเรียนเทศบาลในสังกัด 3 แห่ง
               ๖. ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลตำบลบางปู
               ๗. กองการประปา
               ๘. เส้นทางจักรยาน /สวนสาธารณะทุกจุด
               ๙. เส้นทางชายทะเล
              ๑๐.ศูนย์ Otop เทศบาลตำบลบางปู
ทำความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย ทุกจุด "พวกเราทำได้ ทำได้ดีด้วย"กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู