►โครงการนวัตกรรมใหม่ในการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

               เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลบางปู นำโดยนายกธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี ได้จัดโครงการนวัตกรรมใหม่ในการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วมจิตอาสาพัฒนาบางปู เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา โดยได้รับเกียรติจากท่านชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการ ได้เชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการโรงงาน พี่น้องประชาชนร่วมกันทำกิจกรรม “จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดขุดลอกคลอง กำจัดผักตบชวา ตัดหญ้า ตัดต้นไม้ และเก็บขยะพื้นที่บริเวณชุมชนและถนนรอบหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลบางปู อีกทั้งได้ร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้ง ชัยพฤกษ์ และต้นไทรทอง เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้น่าอยู่น่ามอง และสร้างวินัย ความเสียสละเพื่อส่วนรวม ทั้งนี้มีประชาชนจากทุกภาคส่วนมาร่วมเป็นจำนวน ๑,๒๐๐ คน ทั้งนี้นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ได้เชิญชวนประชาชนให้ช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีนี้ไว้ สร้างจิตสำนึกรักส่วนรวม เก็บกวาดหน้าบ้านตัวเอง รักษาความสะอาดและเป็นระเบียบทิ้งขยะลงถัง เพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่ตามนโยบายรัฐบาล


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู