►รายงานความคืบหน้าการก่อสร้างถนนพุทธรักษา

User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

             ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการวางท่อระบายน้ำฝั่งธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้ประมาณ ๑,๗๐๐ เมตร เหลืออีกประมาณ ๓๐๐ เมตร คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณสิ้นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ นี้ หลังจากนั้นต้องรอให้การประปามาย้ายแนวท่อฝั่งธนาคารกรุงเทพ จึงจะสามารถทำการวางท่อและก่อสร้างถนนได้ต่อไป

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู