►โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีเทศบาลตำบลบางปู

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

               เทศบาลตำบลบางปู นำโดยนายกธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีเทศบาลตำบลบางปู โดยวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีการบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยคุณหมอบุญชัย อิศราพิสิษฐ์ วิทยากรผู้ทรงความรู้ และท่านพริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ได้ให้ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม เน้นหลักปฏิบัติ ๓R การบริหารจัดการขยะ ให้ชาวบางปูหันมาร่วมกันอย่างจริงจัง “ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่” การจัดการขยะเปียกตามแบบแผนแม่บ้านมหาดไทย ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ เทศบาลตำบลบางปู และระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีการเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านกู้กู การแปรรูปอาหารพื้นเมือง ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาไทย “ร้านแม่จู้” ณ จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ ท่านพริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล เป็นผู้นำในการถอดบทเรียนด้วยตนเอง การศึกษาดูงานครั้งนี้เต็มไปด้วยสาระ ความสนุกสนานและรอยยิ้มของทุกคน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู