►โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีเทศบาลตำบลบางปู

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

               เทศบาลตำบลบางปู นำโดยนายกธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรี ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรีเทศบาลตำบลบางปู โดยวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีการบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพ โดยคุณหมอบุญชัย อิศราพิสิษฐ์ วิทยากรผู้ทรงความรู้ และท่านพริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล ได้ให้ความรู้ทางด้านสิ่งแวดล้อม เน้นหลักปฏิบัติ ๓R การบริหารจัดการขยะ ให้ชาวบางปูหันมาร่วมกันอย่างจริงจัง “ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่” การจัดการขยะเปียกตามแบบแผนแม่บ้านมหาดไทย ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ เทศบาลตำบลบางปู และระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ มีการเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านกู้กู การแปรรูปอาหารพื้นเมือง ณ ศูนย์จำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาไทย “ร้านแม่จู้” ณ จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ ท่านพริมลักษมณ์ ร่วมสุข ปลัดเทศบาล เป็นผู้นำในการถอดบทเรียนด้วยตนเอง การศึกษาดูงานครั้งนี้เต็มไปด้วยสาระ ความสนุกสนานและรอยยิ้มของทุกคน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

VDO แนะนำเทศบาลฯ

โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

คลังข่าวมหาดไทย-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-