►สาธารณสุขฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในกลุ่มเสี่ยงฟรี

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              นายแพทย์พรณรงค์ ศรีม่วง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่าจังหวัดสมุทรปราการกำหนดจัดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลในประชาชนกลุ่มเสี่ยงฟรี ณ โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561
              ในปี 2561 นี้ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดโครงกรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง 7 กลุ่ม ได้แก่ 1. ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป  2. กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ มีอายุครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป 3. กลุ่มเด็กอายุ 6 เดือนถึง 2 ปี 4. ผู้ที่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง ไตวาย หอบหืด ปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหัวใจ โรคเบาหวานและผู้ป่วยมะเร็ง ได้รับยาเคมีบำบัด 5. ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้ 6. ผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและผู้ที่ภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวมผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่มีอาการ) 7. ผู้ที่มีน้ำหนักตั้งแต่ 100 กิโลกรัมหรือดัชนีมวลกายตั้งแต่ 35 กิโลกรัมต่อตารางเมตร โดยวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครอบคลุมเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่รวม 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ชนิดเอ เอช๑ เอ็น1 ชนิดเอ เอช3 เอ็น2 และชนิดบี
              การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ได้แก่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ครั้งละอย่างน้อย 30 นาที สัปดาห์ละอย่างน้อย 3 วัน ให้กินร้อน ใช้ช้อนกลาง และล้างมือฟอกสบู่บ่อย ๆ เมื่อป่วยเป็นไข้หวัดคือมีอาการไข้ ไอ จาม ปวดเมื่อยตามร่างกาย มีน้ำมูกให้หยุดพักที่บ้านและใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันเชื้อแพร่สู่คนอื่น หากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน 2 วัน ขอให้ไปพบแพทย์เพื่อรับการตรวจรักษาที่ถูกต้องต่อไป และประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 หรือสถานพยาบาลของรัฐทุกแห่งใกล้บ้าน

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบางปู

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู