►ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับประชาชน

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                สื่อความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับประชาชน เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจต่อการป้องกันควบคุมโรค โดยโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อร้ายแรง เมื่อติดเชื้อแล้วมีอาการเสียชีวิตทุกรายกองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู