►พฤติการณ์การหลอกลวงให้ราษฎรปลูกอินทผาลัม

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า ปัจจุบันยังคงตรวจพบกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการณ์หลอกลวงราษฎร ลักษณะชักชวนให้ปลูกอินทผาลัม โดยจะจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้ราษฎรปลูกและโน้มน้าวราษฎรว่าจะรับซื้อผลผลิตกลับคืนในราคาที่สูง จึงขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนราษฎรให้ระมัดระวังการหลอกลวงรูปแบบดังกล่าว


กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู