►การประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา ครั้งที่๒ พ.ศ.๒๕๖๑ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

              เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมา ท่านธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู ได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำ สาธารณูปโภคและภูมิทัศน์ ถนนพุทธรักษา ร่วมประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ประจำเดือน พฤษภาคม เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจร อันเนื่องมาจากโครงการก่อสร้างดังกล่าว โดยมี คณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลตำบลบางปู รองผู้กำกับสภ.เมืองสป. กรมชลประทาน การไฟฟ้านครหลวงเขต สป. และผู้รับเหมา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี


ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู