►รายงานสถานการณ์ วันที่ ๘ และ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 

                 รายงานสถานการณ์ ประจำวัน  เมื่อวันที่ ๘ และ ๙  พฤษภาคม ๒๕๖๑ ที่ผ่านมาผู้อำนวยการกองช่างพร้อมด้วยนายช่างผู้ควบคุมงานลงพื้นที่ตรวจหน้างานการวางท่อระบายน้ำถนนแพรกษา  มีการประชุมความคืบหน้าเป็นระยะ ๆ และเร่งรัดการทำงาน เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณถนนแพรกษา
กองทุนหลักประกันสุขภาพ

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

นายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาลตำบลบางปู

phrim58
นางพริมลักษมณ์  ร่วมสุข
ปลัดเทศบาลตำบลบางปู
โครงการตู้เขียว
วีดิโอแนะนำเทศบาล
กองทุน สสส.

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
stng
ginfo
mict
bb01
bc
protecttheking2
 
สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
-รวมลิ้งค์น่าสนใจ-
Facebook ทต.บางปู